Hem | Product

Product

Master Rust Protection / Zinc 400 ml Art.nr: 70004

Beskrivning

Master Rust Protection / Zinc används för att skydda järn och stålytor, svetsfogar etc. från korrosion.
Färdig färgfilm innehåller minst 90 % zink, som elektrokemiskt binds vid järn- eller stålytor med
hjälp av luftens fuktighet. Produkten är självläkande vid mekaniskt uppstådda skador genom zinkens
förmåga att krypa över den blottade ytan. Rust Protection Zinc ger ett rostskydd som kan jämföras med
varmgalvanisering, men som kan utföras direkt på plats.
Produkten finns både som aerosol och som penselfärg.

Se säkerhetsdatablad för Master Rust Protection / Zinc
Se Tekniskt Datablad för Master Rust Protection / Zinc

Produkten hette tidigare Master Zink, med Art.nr: 13001.

Registrerad i Byggvarubedömningen.