RIKTLINJER

Spray Master skall arbeta aktivt för en bättre miljö, både vad gäller arbetsmiljö, yttre miljö och produkter med goda miljöegenskaper. En högre standard än de minimikrav, som ställs i lagregler och avtal, skall eftersträvas.

RIKTLINJER

Spray Master skall arbeta aktivt för en bättre miljö, både vad gäller arbetsmiljö, yttre miljö och produkter med goda miljöegenskaper. En högre standard än de minimikrav, som ställs i lagregler och avtal, skall eftersträvas.

ANSVAR

Huvudansvaret för Spray Masters miljöarbete vilar på ledningen. Det ingår i deras ansvar att se till att riktlinjerna följs och är kända av alla medarbetare. Ansvaret för miljön kan under vissa förutsättningar delegeras till produktionschef och för den inre miljön även till arbetsledare. Alla anställda skall dock känna ett personligt ansvar för hälsa och miljö och noggrant följa instruktioner och anvisningar. Ett gott arbete med miljön kräver kunskap. Ledningen har ansvaret för att deras medarbetare har tillräcklig kunskap för att kunna genomföra sitt arbete bra och säkert. Anställda på Spray Master bör också uppmuntras till att i det dagliga arbetet beakta miljöaspekterna och påpeka eventuella risker för hälsa och miljö till närmaste chef. Ansvar, delegering och kontaktpersoner i olika miljöfrågor skall finnas klart definierade. Ledningen har ansvar för att etablera och upprätthålla goda relationer med myndigheter och deras handläggare såväl vid tillståndsärenden som vid löpande kontakter. Ledningen har även ansvar för att följa den tekniska utvecklingen inom miljöområdet och den forskning och utveckling som sker.

ANSVAR

Huvudansvaret för Spray Masters miljöarbete vilar på ledningen. Det ingår i deras ansvar att se till att riktlinjerna följs och är kända av alla medarbetare. Ansvaret för miljön kan under vissa förutsättningar delegeras till produktionschef och för den inre miljön även till arbetsledare. Alla anställda skall dock känna ett personligt ansvar för hälsa och miljö och noggrant följa instruktioner och anvisningar. Ett gott arbete med miljön kräver kunskap. Ledningen har ansvaret för att deras medarbetare har tillräcklig kunskap för att kunna genomföra sitt arbete bra och säkert. Anställda på Spray Master bör också uppmuntras till att i det dagliga arbetet beakta miljöaspekterna och påpeka eventuella risker för hälsa och miljö till närmaste chef. Ansvar, delegering och kontaktpersoner i olika miljöfrågor skall finnas klart definierade. Ledningen har ansvar för att etablera och upprätthålla goda relationer med myndigheter och deras handläggare såväl vid tillståndsärenden som vid löpande kontakter. Ledningen har även ansvar för att följa den tekniska utvecklingen inom miljöområdet och den forskning och utveckling som sker.

INVESTERINGAR

Vid investeringsbeslut skall miljöaspekterna beaktas. Nya tillverkningsprocesser och produkter som är mer miljöanpassade skall föredras framför konventionella metoder och produkter. Dessa beslut bör fattas med så lång framförhållning som möjligt.

INVESTERINGAR

Vid investeringsbeslut skall miljöaspekterna beaktas. Nya tillverkningsprocesser och produkter som är mer miljöanpassade skall föredras framför konventionella metoder och produkter. Dessa beslut bör fattas med så lång framförhållning som möjligt.

FRAMTIDEN

Spray Master skall tidigt kunna avläsa de svängningar som sker inom miljöområdet både vad gäller lagstiftning och opinionsläge. Detta förutsätter god kommunikation mellan oss och vår omvärld och ställer också krav på att vi internt diskuterar miljöfrågor öppet. Miljömedvetandet växer, vilket avspeglas i lagstiftningen och allmänhetens inställning till miljöfrågor. De företag som förmår uppfatta sina kunders signaler, och visar dem nya alternativ på ett tidigt stadium, kommer att kunna utnyttja detta kommersiellt i framtiden.

FRAMTIDEN

Spray Master skall tidigt kunna avläsa de svängningar som sker inom miljöområdet både vad gäller lagstiftning och opinionsläge. Detta förutsätter god kommunikation mellan oss och vår omvärld och ställer också krav på att vi internt diskuterar miljöfrågor öppet. Miljömedvetandet växer, vilket avspeglas i lagstiftningen och allmänhetens inställning till miljöfrågor. De företag som förmår uppfatta sina kunders signaler, och visar dem nya alternativ på ett tidigt stadium, kommer att kunna utnyttja detta kommersiellt i framtiden.