MASTER SOLUTION

Sök produkt

Produktkategorier

Master Penetrant / Rust Releaser

Art.nr: 72015

Master Penetrant Rust Releaser är en fuktutdrivande produkt, baserad på en tunnflytande högraffinerad mineralolja med tillsats av grafit och Molybdendisulfid för bästa smörjförmåga. Penetrant Rust Releaser tränger in och lossar fastrostade bultar, muttrar, rördelar och liknande. Tillsatserna ökar penetrationsförmågan, påskyndar förloppet och minskar friktionen.

  • Volym: 72015

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner