För en hållbar framtid

 
PRODUKTER

Ett komplett svensktillverkat sortiment för alla typer av ändamål inom verkstad och industri & bygg.

Läs mer
 
SÄKERHETSDATABLAD

Här finner du samtliga av våra produkters säkerhetsdatablad.

Läs mer
 

Spray Masters miljöarbete är bland annat ett sortiment av Eco-brandade produkter, där utvecklingen utgått just från miljö-, och hälsoaspekter.

Läs mer

 

ÅTERFÖRSÄLJARE

Här finner du samtliga av våra återförsäljare.

 

Läs mer
 
TEKNISKA DATABLAD

Här finner du samtliga av våra produkters Tekniska Datablad

Läs mer

 

GREEN PROPELLANT BY MASS BALANCE

Läs mer

 

RENEWABLE ETHANOL

 

Läs mer

 

ECO-POLICY

 

Läs mer

100 % Nöjd kundgaranti


Spray Master lämnar materialfelsgaranti på samtliga aerosoler från tillverkningsdatum och 3 år framåt om inget annat anges. Garantin gäller under förutsättning att produkten är hanterad och använd enligt gällande föreskrifter och användarinformation samt att betalning för varan är erlagd. Vid eventuellt fel skall i första hand inköpsstället kontaktas.
Vi på Spray Master AB åtar oss, när fel som faller under garantin uppstår, att ersätta det felaktiga materialet utan kostnad för köparen. Vi på Spray Master AB kommer att stå till förfogande ärligt, effektivt och så fort vi har en möjlighet, vid det tillfälle köparen har en rimlig önskan eller förfrågan.

Vår strävan är att köparen skall erhålla svar på orsak till fel samt vidare hantering av ärendet inom 2 veckor efter oss mottagen reklamerad produkt.

 

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande så kontaktar vi dig snart.

Thank you!

We will contact you as soon as possible.