Produktsegment

Med vårt breda sortiment kan vi erbjuda allt från färg till olja

Spraymasters produkter tillverkas i Sverige. Hela vår verksamhet ärcertifierad enligt de välkända standarderna ISO 9001 i kvalitet och ISO 14001 miljö samt för relevant varugrupp även enligt kosmetikaförordningen ISO 22716 i GMP anläggning.
Hela vår verksamhet ger oss en unik möjlighet att ständigt göra våra produkter bättre.

Tiden är sedan länge förbi då aerosoler var skadligt för ozonlagret. En av styrkorna i vår verksamhet är vår lagbevakning som gör att vi alltid ligger före lagstiftningen i vårt miljöarbete. Ett exempel på det är att vi som först i branschen tog bort freon ur våra produkter.

Vår miljöavdelning har ett tydligt uppdrag att minimera den miljöbelastning som all konsumtion innebär. I många av våra
produkter har vi exempelvis som enda aktör på marknaden gått över till den förnyelsebara, grönare drivgasen DMEco™, levererad till oss av vår samarbetspartner Akzo Nobel. När du köper en produkt från oss, kan du vara säker på att göra minsta möjliga avtryck på miljön.

Våra produkter är listade i SundaHus och Byggvarubedömningen.
Tack vare vårt miljöarbete uppfyller vi i flera fall även Bastaregistrets hårt ställda krav.

Se sundahus.se, byggvarubedomningen.se, bastaonline.se eller kontakta oss för mer information.

 

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande så kontaktar vi dig snart.

Thank you!