FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

 

Spray Master sätter höga mål och vi hoppas att du vill vara med oss i arbetet för en hållbar värld. Resultatet av bolagets miljöarbete är bland annat ett sortiment av Eco-märkta produkter, där utvecklingen utgått från miljö-, och hälsoaspekter. Dessa produkter har vi nu samlat under ett eget segment.

Produkter som ingår i Spray Masters EcoLine-sortiment lever alla upp till bolagets samtliga egna allmänna kravspecifikationer för Eco-märkning, men har också en eller flera produktspecifika egenskaper som på olika sätt medför minskad negativ inverkan på hälsa och/eller miljö. Vår Eco-policy är tydligt definierad och finns att läsa under kvalitet & Miljö på www.spraymaster.se. Läs också mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans.

Gör ett aktivt val för miljön med produkter från Spray Master!