FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Resultatet av Spray Masters miljöarbete är bland annat ett sortiment av Eco-brandade produkter, där utvecklingen utgått just från miljö-, och hälsoaspekter. 

 

Du finner våra Eco-produkter samlade under ett helt nytt produktsortiment, Master EcoLine. Master EcoLine innehåller produkter från Spray Masters samtliga produktsortiment och präglas av god hälso-, och miljöprofil. Besök gärna fliken Master EcoLine ofta, då vi löpande arbetar med produktutveckling och presenterar nya produkter löpande.

 

Eco Policy

En produkt som ingår i Spray Masters EcoLine lever upp till högt ställda krav kring hälsa och miljö. EcoLine är en garant för att produkten, i jämförelse med motsvarande produkter inom samma användningsområde på marknaden, har en mycket god hälso- och miljöprofil samtidigt som den naturligtvis har hög prestanda.