MASTER MARKER

Sök produkt

Produktkategorier

Master Marker Solid Grön ECO

Art.nr: 62010

Marker Eco är en etanolbaserad snabbtorkande märkspray, med förbättrad miljö-, och hälsoprofil för entreprenörer inom bland annat Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Produkten har god synlighet och kan användas på underlag såsom asfalt, trä, betong, berg, cellplast, gräs och grus mm. Marker Eco är ett resultat av ett långvarigt utvecklingsarbete med fälttester i verkliga miljöer, i samråd med Skanska, Peab, NCC och JM. 

Detta är en Green Propellant-produkt ur vårt EcoLine sortiment, vilket innebär att det genom massbalansprincipen säkerställs att motsvarande mängd drivgas i burken framställts av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt ursprung ger det beroende på gas en CO2-reduktion från drivgasframställningen med 40-90%. 

Huvudbeståndsdelen i färgen utgörs av etanol av 100% förnyelsebart ursprung, vilken klassificeras som en alkohol och är vattenlöslig med låg giftighet och med få kända negativa hälsoaspekter. Produkten doftar mindre än produkter med fossila lösningsmedel och går att av tvätta av från exempelvis händerna med tvål och vatten tillsammans med lite mekanisk bearbetning. Läs mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans under avsnittet Kvalitet och Miljö.  

  • Volym: 500 ml
  • Tillgänglig för leverans fram till årsskiftet 2022/2023, därefter ersätts produkten med våra nya Marker ECO gen. II art.nr 65003