Produkter

Sök produkt

Produktkategorier

Master Indicator / Leak Finder Eco

Art.nr: 72045

Master Indicator Leak Finder Eco är en egenutvecklad gasläcksökare som snabbt indikerar alla typer av gasläckor i rör och trycksatta system när den appliceras på en för ögat osynlig läcka. Produkten är ej brandfarlig och orsakar vare sig fläckar eller korrosion samt är oskadlig för plast och metall. 

Detta är en vattenbaserad och kvävgasdriven produkt ur vårt EcoLine-sortiment. Kväve förekommer rikligt naturligt i atmosfären och är en icke brandfarlig ”Non-greenhouse gas”. Produkten är ej brandfarlig och saknar i övrigt helt faropiktogram, har en låg negativ inverkan på hälsa och miljö och är därför ett bra produktval. Läs mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans under avsnittet Kvalitet och Miljö.

  • Volym: 300 ml

Registrerad i Byggvarubedömningen.

 

 

 

Ladda ner