Produkter

Sök produkt

Produktkategorier

Master Penetrant / Rust Releaser Eco

Art.nr: 72020

Penetrant Rust Releaser Eco är en smörjande, rengörande och fuktutdrivande rostlösare med MoS2 och långtidsverkande antikorrosionsadditiv. Produkten tränger in och lossar fastrostade bultar, muttrar, rördelar och liknande förband. Tillsatserna ökar penetrationsförmågan, påskyndar rostlösandet, minskar friktionen samt motverkar rostbildning på nytt. Produkten är baserad på en högraffinerad mycket tunnflytande mineralolja med tillsatser av långtidsverkande rostskyddande additiv och Molybdendisulfid för bästa smörjförmåga. Produkten har multifunktionell sprayfunktion och passar för alla applikationer.

Penetrant Rust Release Eco är en Green Propellant-produkt ur vårt EcoLine sortiment, vilket innebär att det genom massbalansprincipen säkerställs att motsvarande mängd drivgas i burken framställts av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt ursprung ger det beroende på gas en CO2-reduktion från drivgasframställningen med 40-90%. 

Produkten har reducerad mängd hälso-, och eller miljöfarligt klassad råvara, är endast märkt brandfarlig och är därför ett bra produktval ur hälso-, och miljöaspekt. Läs mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans under avsnittet Kvalitet och Miljö.

  • Volym: 400 ml

 

 

 

 

Ladda ner