Nyheter

fre 05.05 | 14.12

Produktrelease – Spray Paint Elite

Spray Master presenterar Spray Paint Elite med klassledande prestanda.

Vår strävan är alltid att ha en aktuell produktportfölj som motsvarar eller överträffar de krav våra kunder ställer på produkterna. Spray Master arbetar därför kontinuerligt med produktutveckling, både av befintliga produkter och för att ta fram motsvarande eller helt nya produkter, som påverkar vår hälsa och miljö i minsta möjliga grad eller där en mindre mängd uppnår samma resultat.

Vi har nu utvecklat en ny generation lackfärger som helt kommer att ersätta våra befintliga Snabblacker. Spray Paint Elite är enkel att applicera, har en mycket hög täckförmåga och ger ett klassledande resultat, i paritet med eller bättre än de bästa produkterna på marknaden. För ytterligare information hänvisar vi till produktsidan på vår hemsida, produktfoldern eller tekniskt datablad.

Spray Paint Elite kommer löpande ersätta vår befintliga Snabblack med start v20.

För frågor och ytterligare information är ni mycket välkomna att kontakta oss!

 

                                             
                                                                                               40-90% CO₂-reduktion genom massbalans
                                                                                               från drivgas tillverkad av förnyelsebar råvara.

Tillbaka till nyhetsflöde